Rahman, Y. and Hertiasa, H. (2018) “Perancangan Permainan Digital “Kronik Majapahit” Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Sumpah Palapa Untuk Remaja”, Jurnal Bahasa Rupa, 1(2), pp. 125-135. doi: 10.31598/bahasarupa.v1i2.207.